Vi förbättrar vattentjänstnätet på Ågatan

Lähde: Nyheter

Borgå vatten sanerar Ågatans avlopp genom schaktfria metoder så kallad rörinfodring. Rörinfodringen görs på sträckan mellan Mannerheimgatan och Alexandersgatan. I det gamla avloppsröret läggs in en strumpa som är impregnerad med harts. Strumpan hårdnar med hjälp av värme. Metoden åstadkommer vattenånga som syns på området.

Saneringsarbetet förorsakar smala körfält samt tillfälliga ändringar i trafiken. Arbetet är beräknat att vara klart under nästa vecka.

I ett senare skede kommer man också att fortsätta saneringsarbetet genom att sanera vattenledningar och förbättra områdets dagvattennät. Om dessa jobb informeras det senare då tidtabellen är fastslagen.

Categories: Borgå vatten

Suositut kortit

Tervetuloa Team Porvooseen! Välkommen till Team Borgå!Yleiset aiheet
Team Porvoo on mobiiliyhteisö, jonka avulla porvoolaiset ja Porvoon kaupunki voivat yhdessä kehittää unelmien kotikaupunkia. 

Team Borgå är en mobil gemenskap med vilken borgåborna och Borgå stad gemensamt kan utveckla drömmarnas hemstad.
Kuka olet?Yleiset aiheet
Voit valita useamman vaihtoehdon.