Gammelbackan alueen koulutuspalveluiden ja musiikkipainotteisen opetuksen tulevaisuuden suunnittelu käsittelyyn suomenkielisessä koulutusjaostossa

Lähde: Uutiset

Suomenkielinen koulutusjaosto kokoontuu torstai-iltana. Käsittelyssä ovat mm. Gammelbackan alueen koulutuspalveluiden ja musiikkipainotteisen opetuksen tulevaisuuden suunnittelutöiden aloittaminen.

Gammelbackan alueen koulutuspalveluiden tulevaisuuden suunnittelu

Vuoden 2021 talousarvion investointiosiossa on suunnitelmavuosille määrärahat 2023–2025 Gammelbackan alueen kouluinvestointiin. Investointihanke tulee korvaamaan nykyisen Peipon koulun toiminnot koulurakennuksen tullessa elinkaarensa päähän.

Investointihanke käynnistyy tarvekartoituksella, jota varten ehdotetaan perustettavaksi työryhmä. Kartoituksessa tultaisiin huomioimaan myös Albert Edelfeltin koulun pienluokkien ja Tulliportin päivähoidon tarvitsemat tilaratkaisut. Lisäksi samassa yhteydessä selvitetään miten kirjasto-, nuoriso- ja hyvinvointipalvelut tulisi järjestää Gammelbackan alueella.

Tavoitteena on, että kokonaisuus on toiminnallisesti järkevä, turvallinen ja oppimiseen kannustava sekä alueen asukkaiden kannalta toimiva ja tarkoituksenmukainen. Tarvekartoituksen on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2022.

Musiikkipainotteisen opetuksen tulevaisuuden linjaukset Porvoon suomenkielisissä koulutuspalveluissa

Musiikkipainotteista opetusta järjestetään tällä hetkellä kolmannesta luokasta lähtien Keskuskoulussa ja yläluokilla painotus jatkuu Linnajoen koulussa. Toimintaympäristön muuttuessa hakijamäärät ovat musiikkipainotteiseen opetukseen vähentyneet. Hakijamäärän pienentymisen johdosta perustetaan työryhmä kehittämään ja pohtimaan musiikkipainotteisen opetuksen tulevaisuuden linjauksia Porvoossa.

Asian kehittämiseksi esitetään perustettavaksi työryhmä, jossa mukana koulujen edustajien lisäksi myös vanhempainyhdistysten ja Musiikin Tuki ry:n edustajat. Työryhmä raportoisi työnsä etenemisestä suomenkieliselle koulutusjaostolle ja työryhmän työn tulisi olla valmis vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tunnisteet: Opetus ja koulutus

Suositut kortit

Tervetuloa Team Porvooseen! Välkommen till Team Borgå!Yleiset aiheet
Team Porvoo on mobiiliyhteisö, jonka avulla porvoolaiset ja Porvoon kaupunki voivat yhdessä kehittää unelmien kotikaupunkia. 

Team Borgå är en mobil gemenskap med vilken borgåborna och Borgå stad gemensamt kan utveckla drömmarnas hemstad.
Kuka olet?Yleiset aiheet
Voit valita useamman vaihtoehdon.