Vaccination mot influensa börjar i november

Lähde: Nyheter

I Borgå börjar vaccinationen mot säsonginfluensa i november. På grund av coronaläget får man vaccinationen bara med tidsbeställning.

Vaccinationer för vuxna ordnas i Näse hälsovårdscentral fr.o.m. den 11 november. Vaccinationstider ordnas på vardagar klockan 16–20 och på lördagar klockan 9–15. Barn, familjer och gravida kvinnor kan beställa tid till influensavaccinationen vid rådgivningarna, där de första vaccinationerna ges den 16 november. Skolelever och studerande vaccineras i läroanstalten.

Vaccinationstider beställs i första hand via det elektroniska tidsbeställningssystemet. För tidsbeställning behöver du bankkoder eller något annat elektroniskt certifikat.

- Massvaccinationer som har ordnats under tidigare år kan i dagsläget inte ordnas. När vi vaccinerar med tidsbeställning undviker vi att stora folkmassor samlas i vaccinationer och därmed eventuella gruppexponeringar, berättar ansvariga skötaren Noona Heikkilä.

- På grund av särskilda arrangemang till följd av coronaläget börjar vi vaccinationerna i år i november och fortsätter dem till slutet av januari. Det finns mer tillfällen där man kan vaccinera sig än under tidigare år.

Vaccinationen är avgiftsfri. Vaccinationen är särskilt viktig för

  • gravida kvinnor
  • barn över 6 månader – under 7 år
  • personer som fyllt 65 år
  • personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom
  • dem som börjar fullgöra sin värnplikt eller frivilliga militärtjänst
  • närstående till personer som löper risk att insjukna i allvarlig influensa

Tidsbeställning till influensavaccinationer för vuxna

Elektronisk tidsbeställning till influensavaccinationer för vuxna

Tiden för influensavaccinationen kan också beställas genom att lämna ett telefonmeddelande till numret 040 145 5000. Vi ringer tillbaka om några vardagar.

Tidsbeställning till influensavaccinationer för barn, familjer och gravida kvinnor

Influensavaccinationer för barn, familjer och gravida kvinnor ges på rådgivningar. Förfrågningar om vaccinationer kan också göras under hälsovårdarens telefontid vardagar klockan 12–13.

Elektronisk tidsbeställning

Finns det i familjen barn som ska vaccineras, kan föräldrarna vaccineras på rådgivningen i samband med att barnen vaccineras.

Skolelever och studerande vaccineras i läroanstalten

Skolelever och studerande reserverar en vaccineringstid hos skolhälsovårdaren. De som inte fyllt 18 år behöver föräldrarnas tillstånd för att bli vaccinerade.

Hemvård

Hemvården vaccinerar hemvårdsklienter på en tidpunkt som avtalas separat.

Familjer med närståendevård

Vaccination kan fås både för vårdmottagaren (över 65 år) och för närståendevårdaren. Ytterligare upplysningar ruori@porvoo.fi eller tfn 040 676 1414.

Skydda dig också mot pneumokocksjukdomar

Det är möjligt att i samband med influensavaccinet även få pneumokockvaccin som skyddar mot lunginflammation som en följdsjukdom av influensan. Vaccinationen är avgiftsbelagd för alla vuxna. Pneumokockvaccinet ger ett livslångt skydd. Hos barn ingår vaccinet i det nationella vaccinationsprogrammet.

Ett recept på pneumokockvaccinet kan beställas i hälsovårdscentralens vaccinationsnummer 040 145 5000 genom att i röstbrevlådan lämna sitt namn och sin födelsetid. Receptet på pneumokockvaccin är elektroniskt och vaccinet kan hämtas från apoteket efter åtta vardagar.

Categories: Hälsovård De äldre Barnfamiljer

Suositut kortit

Tervetuloa Team Porvooseen! Välkommen till Team Borgå!Yleiset aiheet
Team Porvoo on mobiiliyhteisö, jonka avulla porvoolaiset ja Porvoon kaupunki voivat yhdessä kehittää unelmien kotikaupunkia. 

Team Borgå är en mobil gemenskap med vilken borgåborna och Borgå stad gemensamt kan utveckla drömmarnas hemstad.
Kuka olet?Yleiset aiheet
Voit valita useamman vaihtoehdon.