Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunnan päätökset 15.9.2020

Lähde: Uutiset

Toimitusjohtajan katsaus 

Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan selonteon tilapalvelujen ajankohtaisista asioista. 

Vuoden 2020 talousarvion toinen osavuosiraportti ja ennuste talousarvion toteutumisesta 

Kuluvan vuoden toinen osavuosiraportti annetaan elokuun tietojen pohjalta. Raportissa keskitytään talouden ja toiminnan tavoitteiden ennusteeseen, koronatilanteen vaikutuksiin ja kestävän talouden ohjelman toteutumiseen. Liikelaitoksen kiinteät kulut ovat säilyneet lähes ennallaan maksutuottojen romahtaessa. Koronaepidemiasta johtuen arvioidaan liikelaitoksen kuluvan vuoden tuloksen jäävän vahvasti alijäämäiseksi. Kaikkien sitovien tavoitteiden toteutumista ei voida raportoida poikkeuksellisen tilanteen johdosta.

Elokuusta lähtien ruokalistaan on tehty muutoksia ja luomumaidosta on luovuttu kestävän talouden ohjelman mukaisesti. 

Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden johtokunta merkitsi osavuosiraportin tiedoksi. 

Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023 

Johtokunta päätti hyväksyä Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden ehdotuksen talousarvioksi vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022-2023. Talousarvion valmistelussa on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupungin kestävän talouden ohjelman toimenpiteet ja tavoitteet. Tilapalveluiden tuottamat tukipalvelut on budjetoitu omakustannushintaan. Mahdollisia pandemiatilanteesta johtuvia pitkittyneitä palvelutarpeen muutoksia ei ole huomioitu. Kaupunkistrategian linjaukset on huomioitu sitoutumalla valmistelussa olevaan ilmasto-ohjelmaan ja edistämällä jätteiden kierrätystä sekä vähentämällä energiakulutusta. Investointitasoa on laskettu aikaisemmasta huomioiden talonrakennusinvestointien investointiohjelmaa. 

Viranhaltijapäätökset 

Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset 27-40/2020 ja palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 2-7/2020 

Johtokunnan esityslista/pöytäkirja

Tunnisteet: Päätöksenteko

Suositut kortit

Tervetuloa Team Porvooseen! Välkommen till Team Borgå!Yleiset aiheet
Team Porvoo on mobiiliyhteisö, jonka avulla porvoolaiset ja Porvoon kaupunki voivat yhdessä kehittää unelmien kotikaupunkia. 

Team Borgå är en mobil gemenskap med vilken borgåborna och Borgå stad gemensamt kan utveckla drömmarnas hemstad.
Kuka olet?Yleiset aiheet
Voit valita useamman vaihtoehdon.