Begränsningar för idrottsplatser utomhus fortsätter i juli

Lähde: Nyheter

Begränsningarna för idrottsplatserna inomhus och utomhus fortsätter till slutet av juli.

Regionalförvaltningsverken uppdaterade den 16 juni sina anvisningar om begränsningarna för sammankomster och hur begränsningarna i praktiken genomförs. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan begränsningarna gälla högst en månad åt gången.

Enligt regionförvaltningsverkens bestämmelser är evenemang för högst 50 personer tillåtna i juli. Större evenemang för 51-500 personer kan ordnas om Institutet för välfärd och hälsas samt undervisnings- och kulturministeriets noggrannare anvisningar följs. Med vissa förutsättningar kan också evenemang för över 500 personer ordnas på avgränsade platser utomhus från 1.7. Den som ordnar evenemanget svarar för att evenemanget ordnas så att coronavirussituationen inte blir värre.

Stadens idrottstjänster rekommenderar att myndigheternas säkerhets- och hygienanvisningar följs fortfarande också i mindre sammankomster och allmänna evenemang för högst 50 personer.
Idrottstjänsterna har skickat noggrannare anvisningar om användningen av idrottsplatserna inomhus och utomhus till den som använder lokalerna och till föreningar som ordnar träningar i dem. 

Invånarna får fritt använda idrottsplatserna utomhus, så som näridrottsplatserna och redskapen för utomhusmotion. Också fotbollsplaner och andra idrottsplaner kan användas då föreningar inte har reserverat dem. Alla ska dock komma ihåg anvisningarna för trygg användning av idrottsplatserna. Samtidigt som idrottstjänsterna uppmuntrar borgåbor i alla åldrar att använda idrottsplatserna ber vi föräldrarna att påminna barnen och de unga om att följa anvisningarna.

Viktigaste anvisningar till dem som använder idrottsplatser utomhus:

- Du får inte komma till en idrottsplats om du har sjukdomssymtom.
- Tvätta händerna med tvål före och efter träningen. Använd eget handdesinfektionsmedel.
- Toaletterna kan användas.
- Omklädningsrummen hålls stängda, klä dig alltså i träningskläderna innan du kommer till idrottsplatsen.
- Undvik onödig vistelse på idrottsplatserna.
- Det är förbjudet att spotta på idrottsplatserna.
- Ta hand om idrottsplatsen. För skräpet till avfallskärlen eller ta det med dig.
- Om din gren har egna säkerhetsanvisningar, följ också dem. Se www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

Ytterligare uppgifter: idrottsplatsmästare Pasi Liitiäinen, 040 489 9809, pasi.liitiainen@porvoo.fi

Categories: Idrott Corona

Suositut kortit

Tervetuloa Team Porvooseen! Välkommen till Team Borgå!Yleiset aiheet
Team Porvoo on mobiiliyhteisö, jonka avulla porvoolaiset ja Porvoon kaupunki voivat yhdessä kehittää unelmien kotikaupunkia. 

Team Borgå är en mobil gemenskap med vilken borgåborna och Borgå stad gemensamt kan utveckla drömmarnas hemstad.
Kuka olet?Yleiset aiheet
Voit valita useamman vaihtoehdon.