Kaupunginhallituksen päätökset 6.4.2020

Lähde: Uutiset

Henkilöstöraportti 2019

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 2019 ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Raportista otettiin pois yksi lause sivulta 36: ”Työtapaturmien määrä on hankalasti hallittavissa”.

Keväällä 2019 tehdyn henkilöstökyselyn mukaan henkilöstön työtyytyväisyys oli korkealla tasolla. Sairauspoissaolojen määrä laski edellisestä vuodesta, ja taso on alhainen verrattuna muihin kuntiin. Sairauspoissaoloprosentti oli 3,8.

Kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut, ja palkkakustannukset nousivat vuonna 2019. Vuoden viimeisenä päivänä palvelussuhteita oli 26 enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Sekä vakinaisten että määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on lisääntynyt. Myös käytössä olevat henkilötyövuodet ovat lisääntyneet. Maksettujen yli- ja lisätöiden määrä kasvoi 17,9 prosenttia.

Tiedote 2.4.2020

Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut

Kaupunginhallitus päätti äänin 12 (Elin Blomqvist-Valtonen, Björkman Patrik, Karlsson Anette, Lankia Outi, Lund Bodil, Anna-Stiina Lundqvist, Oksanen Jari, Rosengren Anders, Suhonen Mirja, Söderberg Johan, Uski Nina, Välimäki Markku) – 1 (Jalonen Jaakko) palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi Markku Välimäen esityksen mukaisesti.

Viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeuttaan rahoitusjohtajan päätökseen 10 § (27.3.2020, autojen hankinta). Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus merkitsi muut päätökset tiedokseen ja ilmoitti viranhaltijoille, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain mukaista otto-oikeuttaan.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esityslista

Tunnisteet: Päätöksenteko

Suositut kortit

Tervetuloa Team Porvooseen! Välkommen till Team Borgå!Yleiset aiheet
Team Porvoo on mobiiliyhteisö, jonka avulla porvoolaiset ja Porvoon kaupunki voivat yhdessä kehittää unelmien kotikaupunkia. 

Team Borgå är en mobil gemenskap med vilken borgåborna och Borgå stad gemensamt kan utveckla drömmarnas hemstad.
Kuka olet?Yleiset aiheet
Voit valita useamman vaihtoehdon.