Stadsutvecklingsnämndens beslut 8.10.2019

Lähde: Nyheter

Byggförbud för området kring Gamla Järnvägsstationen 

Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt utfärda byggförbud för området för utarbetandet av en detaljplan. Byggförbudet gäller i två år. 

Svar på fullmäktigemotion om utredning av kostnaderna för Skärgårdsvägen 

Stadsutvecklingsnämnden beslutade efter omröstning återremittera ärendet för ny beredning. Ordföranden Kristel Pynnönen röstade för föredragandens förslag. Riitta Ahola, Christer Andersson, Camilla Antas, Patrik Björkman, Jarmo Grönman, Tom Ingelin, Laura Karén, Ritva Kilpirinne, Mikko Valtonen, Mikko Varpio röstade för Mika Varpios förslag om återremittera ärendet för ny beredning. 

Övriga ärenden 

De övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen.

Stadsutvecklingsnämndens föredragningslista/protokoll

Categories: Beslutsfattande