Borgås barn- och familjetjänster förevisas som ett modellexempel för internationella gäster

Lähde: Nyheter

Borgås familjecentermodell, den öppna småbarnspedagogiken och skiftesdaghemmet får stå som exempel då Institutet för hälsa och välfärd THL bjuder sina Erasmus-gäster på besök till Borgå 10.10.2019.

Borgås barn- och familjetjänster samt småbarnspedagogiken har redan i flera år systematiskt utvecklat familjecentret och den öppna småbarnspedagogiken. Familjernas social- och hälsovårdstjänster har samlats i Konstfabrikens och Gammelbacka familjecenter där familjerna får stöd vid olika livssituationer.

Erasmus är ett tvåårigt EU-finansierat projekt vars uppgift är att ge deltagarländerna en möjlighet att utbyta bästa praxis och erfarenheter av anpassning av tjänster för småbarnsfamiljer och av en ökad tillgänglighet. Utöver Finland deltar Belgien, Norge, Slovenien och Polen.

Gästerna bekantar sig med barn- och familjetjänsterna i Borgå.

– De är intresserade bland annat av vårt mångsidiga frivillig- och kamratstödstjänster samt de tjänster som erbjuds av rådgivningen och skolhälsovården, berättar servicechef Eliisa Roine. Våra anställda lyssnar till familjernas behov, uppmuntrar dem i vardagen, hänvisar familjerna till kamratstöds- och frivilligverksamheten samt erbjuder vid behov familjerna hjälp inom samarbetsnätverket.

Alla tjänster under samma tak på familjecentret

På familjecentren finns alla Borgå stads social- och hälsovårdstjänster för barn och familjer samt flera organisationer. Familjecentrets uppgift är att främja barnets, föräldrarnas och hela familjens hälsa och välfärd och stärka deras resurser.

– Familjecentrets anställda samarbetar vid behov nära med de yrkesmänniskor som arbetar med familjerna. Det här gör att familjerna får den hjälp de behöver snabbt och flexibelt, konstaterar servicedirektör Maria Andersson. Vi erbjuder även tjänster och råd då föräldrarna har problem där de känner att de saknar tillräckliga resurser. 

Mångsidiga och avgiftsfria tjänster

Målet med Borgå stads öppna småbarnspedagogiktjänster är att erbjuda barn som är hemma avgiftsfri småbarnspedagogik samt stöd för familjer med barn under skolåldern.

 – I Borgå finns Perhepaikka Famili och Perhetupa Ilona. Dessutom ordnas det barnklubbar i daghemmens lokaler, berättar Jaana Häkkinen, ledare för småbarnspedagogik.

De öppna småbarnspedagogiktjänsterna erbjuder även familjekaféer, parkverksamhet och ledda föräldragrupper. Verksamheten ordnas även i samarbete med rådgivningen, församlingen och olika organisationer. Borgå stads familjekaféer och parkverksamhet har cirka 4 300 kunder i året.

Gästerna från Erasmus är även intresserade av hur Borgå ordnar småbarnspedagogik dygnet runt. Gästerna får bekanta sig med Majbergets daghem.

Mer information:

servicedirektör Maria Andersson
tfn 040 510 9932
maria.andersson@porvoo.fi

servicechef Eliisa Roine
tfn 040 519 5871
eliisa.roine@porvoo.fi

ledare för småbarnspedagogik Jaana Häkkinen
tfn 040 489 1879
jaana.hakkinen@porvoo.fi.

Categories: Dagvård Familje- och socialtjänster