Borgås ekonomi håller på att försvagas

Lähde: Nyheter

Borgå stads ekonomi håller på att försvagas under det pågående året, framgår det av den ekonomiska uppföljningsrapporten som just har blivit färdig. Rapporten baserar sig på uppgifter från slutet av augusti och innehåller även en prognos för den ekonomiska utvecklingen under resten av året.

För tillfället ser det ut som om att årsbidraget under detta år är cirka 13,7 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat blir 0,6 miljoner euro negativt. Detta betyder att staden inte kommer att uppnå ett positivt resultat på 9 miljoner euro såsom det förutsågs i budgeten.  

– Stadens ekonomi håller tydligt på att försvagas, även om läget i Borgå fortfarande är starkt jämfört med övriga kommuner och städer, summerar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. 

– Utgifterna har stigit mer än man förutsåg. Detta förklaras delvis av den starka tillväxten av stadens invånarantal. Skatteinkomsterna har å sin sida en slags rytmstörningar som torde korrigeras delvis under resten av året, fortsätter Ujula.   

Rytmstörningar i skatteinkomster 

Skatteredovisningar till staden har vid utgången av augusti stigit i sin helhet med cirka 2,4 miljoner euro jämfört med fjolåret. Kommunalskatteintäkterna har minskat med cirka 4,6 procent på grund av en störning i skatteredovisningar som gäller hela landet. Samfundsskatteintäkter har däremot stigit med över 60 procent under samma tidsperiod. 

– Ibruktagandet av inkomstregistret, skattekortsreformen och det flexibla slutförandet av beskattningen har i hela landet medfört stora störningar i skatteredovisningar till kommunerna. För tillfället är det ännu oklart om de saknande kommunalskatterna betalas under detta år eller först år 2020, preciserar finansdirektör Henrik Rainio.  

– Å andra sidan är Borgås samfundsskatteintäkter i dagsläget exceptionellt goda tack vare det goda resultatet som företagskoncentrationen i Sköldvik gjorde. Samfundsskatteintäkterna svänger ändå kraftigt och permanenta utgiftsökningar kan inte bekostas med dem, fortsätter Rainio. 

Överskridningstrycket är över 3 miljoner euro 

Summan av driftsekonomins utgifter var i slutet av augusti cirka 249 miljoner euro, vilket är cirka 12,7 miljoner euro mer än under samma tidsperiod förra året. Ökningen beror huvudsakligen på ökade personalutgifter och köp av tjänster.  

Prognoserna visar att budgetanslagen kommer att överskridas inom bildningssektorn med 1,65 miljoner euro och inom social- och hälsovårdssektorn med cirka 1,6 miljoner euro. Överskridningen inom social- och hälsovårdssektorn beror huvudsakligen på äldre- och handikapptjänster och överskridningen inom bildningssektorn på ökade kostnader inom småbarnspedagogiken och i finskspråkiga utbildningstjänster. 

Investeringarna har huvudsakligen utfallit enligt budgeten. Undantaget är daghemmet Skogsstjärnan vars planering har fördröjts samt skolan på norra området, då besvär över upphandlingsbeslutet har anförts. Inga nya lån har ännu lyfts under det pågående året. 

Uppföljningsrapport för ekonomi och verksamhet 2/2019

Mera information: 

Finansdirektör Henrik Rainio
Tfn 040 593 6057
henrik.rainio@porvoo.fi

Categories: Förvaltning