Skolskjutsarnas tidtabeller har orsakat förvirring

Lähde: Nyheter

Den sena informationen om tidtabeller för skolskjutsar som sköts som beställningstrafik har väckt förundran bland grundskoleelevernas vårdnadshavare i Borgå.

– Detta har förstås försvårat familjernas planering av vardagen, beklagar utbildningsdirektör Jari Kettunen. Orsaken till den sena informationen är bland annat att alla skolor inte har kunnat skicka sina läsordningar till trafikföretagen i tid, och dessutom har det förekommit tekniska problem, förklarar Kettunen.

Förändringar i tidtabellerna och rutterna för beställningstrafiken är ännu att vänta under hösten. Nya ansökningar om skolskjuts behandlas dagligen, så antalet barn som är berättigade till skolskjuts kommer ännu att stiga.

– Vi gör vårt bästa för att allt i anslutning till skolskjutsarna ska fungera smidigt så snabbt som möjligt, lovar Kettunen. Arbetsgruppen som koordinerar skolskjutsarna sammanträder regelbundet och behandlar svåra fall tillsammans.

Borgå stad följer principerna för skolskjuts inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen vilka har fastställts av bildningsnämnden. I principerna för skolskjuts fastställs praxis för ansökan, beviljande och ordnande av skolskjuts mera noggrant än i lagen om grundläggande utbildning.

Man kan ansöka om skolskjuts på basis av skolvägens längd eller med anledning av att skolvägen är alltför svår, ansträngande eller farlig. Mera information www.borga.fi/skolskjutsar

– Det uppstår ofta missförstånd, eftersom terminologin gällande skolskjutsar kan vara svår att förstå och tolka, konstaterar Kettunen.

Då ett barn beviljas tilläggstransport innebär det att en del av skolvägen sköts med beställningstrafik, medan barnet går och/eller åker med kollektivtrafik en del av vägen. När det gäller farlighetsklassificeringar är det skäl att beakta att man kan gå längs en väg som klassificerats som farlig men sträckan till den närmaste busshållplatsen får då vara högst 250 meter för elever i den årskurs som klassificeringen gäller. Om sträckan är längre än det, har eleven rätt till tilläggstransport till och från busshållplatsen.

– Skolskjutsen planeras alltid ur det ifrågavarande barnets perspektiv och samma principer gäller för alla barn. I besluten om skolskjuts är det inte möjligt att beakta varje familjs behov och önskemål, men målet är ändå att barnets skolvardag ska fungera så smidigt och tryggt som möjligt, tillägger Kettunen.

Mera information:
utbildningsdirektör Jari Kettunen, tfn 040 514 1133, jari.kettunen@porvoo.fi 
utbildningsdirektör Rikard Lindström, tfn 040 833 3789, rikard.lindstrom@porvoo.fi

Categories: Utbildning

Suositut kortit

Tervetuloa Team Porvooseen! Välkommen till Team Borgå!
Team Porvoo on mobiiliyhteisö, jonka avulla porvoolaiset ja Porvoon kaupunki voivat yhdessä kehittää unelmien kotikaupunkia. 

Team Borgå är en mobil gemenskap med vilken borgåborna och Borgå stad gemensamt kan utveckla drömmarnas hemstad.
Valitse kieli Välj språk
Haluatko vastata kysymyksiin suomen vai ruotsin kielellä? 
Vill du svara på frågorna på finska eller svenska?