Vid Näse tandklinik har konstaterats tuberkulos – de som utsatts för sjukdomen kartläggs och undersöks

Lähde: Nyheter

Vid Näse tandklinik i Borgå har konstaterats en smittsam lungtuberkulos. Man har utfört smittspårning och fått kännedom om dem som utsatts för tuberkulos.

Den smittade hör till personalen på tandkliniken. Alla kunder som kan ha utsatts kartläggs. De klienter som utsatts kontaktas per telefon inom en månad, och de får instruktioner per telefon och brev om hur undersökningarna ordnas.

Personalen som har utsatts för sjukdomen har kartlagts och de har fått information om det på ett separat informationsmöte.

Lagen om smittsamma sjukdomar förutsätter utredning av eventuell smitta hos dem som utsatts för smittsamma sjukdomar, dvs. smittspårning för att effektivt kunna förhindra spridningen av tuberkulos. Om ett smittfarligt tuberkulosfall konstateras, utför den ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar inom primärvården och den specialiserade sjukvården en smittspårning i samarbete enligt en separat plan.

I det här fallet har dessa åtgärder vidtagits i samarbete med Borgå sjukhus, Borgå hälsovårdscentral och Kungsvägens arbetshälsa.

Tuberkulosen smittar inte lätt

I Finland konstateras årligen cirka 300 nya tuberkulosfall, och största delen av dessa drabbar vuxna. Under tio av fallen är barn och unga.

Det är bara en tredjedel av de friska vuxna som utsatts för tuberkulos som blivit smittade, och av dem är det bara en av tio som insjuknar i tuberkulos. Risken att insjukna efter smittan är störst hos små, ovaccinerade barn, gamla människor och de personer vars immunförsvar har försvagats på grund av sjukdomar eller läkemedelsbehandling.

Tuberkulos är en sjukdom som smittar via luftvägarna och kan effektivt botas med hjälp av läkemedel. Den vanligaste sjukdomsformen är lungtuberkulos (2/3 av fallen) som kan vara smittsam.

Det vanligaste symtomet med lungtuberkulos är långvarig hosta, ofta i kombination med slem och upphostningar. Allmänna symptom är dålig aptit, viktminskning, trötthet, nattsvettningar eller feber.

Tuberkulosen smittar när en patient med lungtuberkulos hostar. Om man vistas länge eller upprepade gånger i samma utrymme med den som har lungtuberkulos blir man smittad.

Smittorisken är störst för personer som bor i samma hushåll med den som insjuknat eller för andra personer som vistas en längre tid i samma utrymme. Det förekommer ingen stor smittorisk att träffas eller vara tillsammans ute i friska luften.

Mera information om tuberkulos (THL)

Categories: Hälsovård

Suositut kortit

Tervetuloa Team Porvooseen! Välkommen till Team Borgå!
Team Porvoo on mobiiliyhteisö, jonka avulla porvoolaiset ja Porvoon kaupunki voivat yhdessä kehittää unelmien kotikaupunkia. 

Team Borgå är en mobil gemenskap med vilken borgåborna och Borgå stad gemensamt kan utveckla drömmarnas hemstad.
Valitse kieli Välj språk
Haluatko vastata kysymyksiin suomen vai ruotsin kielellä? 
Vill du svara på frågorna på finska eller svenska?